Reisboot
met eigen boot waterwegen verkennen 

Deze site bevat geen gesponsorde inhoud. Daar waar in de redactionele tekst producten of diensten worden aangeraden, of juist afgeraden, wordt dat met argumenten aangegeven en is het altijd de eigen opvatting van de schrijver zonder een commercieel belang daarbij. 

Er worden veel foto's en video's van derden gebruikt: daarop kun je dan gelijk 'doorklikken' naar de bron. We gaan er van uit dat betrokken bedrijven of particulieren er geen bezwaar tegen hebben dat het materiaal op deze site staat doordat de bron direct bereikbaar is. Voor het opnemen ervan en het doorlinken wordt niet betaald: het is dus geen betaalde sluikreclame. Als materiaal opgenomen is waartegen u, als intellectueel eigenaarbezwaar heeft wordt dit onmiddellijk verwijderd: graag dan even hier klikken.

Disclaimer voor Reisboot.nl

Reisboot verleent u hierbij toegang tot Reisboot.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Reisboot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Reisboot spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/ of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reisboot.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reisboot nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reisboot of derden.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Internationaal 4.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.